Članstvo u Narodnoj knjižnici i čitaonici Murter traje godinu dana od dana upisa:

UPISNINA:


ODRASLI: 100 kn
UČENICI, STUDENTI, UMIROVLJENICI I INVALIDI: 70 kn

TURISTI (LJETNI ČLANOVI): 40 kn (3 mjeseca)

INTERNET: 15 kn po satu
Zakasnina za knjižnu građu: 0,50 kn po svesku i danu
Zakasnina za CD i DVD: 5 kn po danu i jedinici građe
Oštećenje bar koda: 10 kn

ISPIS TEKSTA: 0,50 kn po stranici

 

PRAVILA KORIŠTENJA


  • članska iskaznica je neprenosiva
  • odjedanput se mogu posuditi 3 knjige, na rok od 21 dan
  • posudbeni se rok može produžiti (osobno ili telefonski)
  • građa iz posebnih zbirki (zavičajna zbirka, novine i časopisi i referentne zbirke: enciklopedije, rječnici, leksikoni, bibliografije, priručnici knjižničarstva itd) ne posuđuje se – može se koristiti samo u Knjižnici
  • korisnik je dužan čuvati posuđenu građu od svakog oštećenja, a eventualnu štetu obvezan je nadoknaditi
  • korištenje interneta za stalne godišnje članove je 5 kn/sat
  • korištenje prostora u Knjižnici, osim u kulturne svrhe: 100 kn za svaki započeti sat

ravnateljica: Mande Turčinov-Ježina, mag.bibl.

PREGLEDAJ


KATALOG Narodne knjižnice i čitaonice Murter

Narodna knjižnica i čitaonica Murter dio je ZAKI sustava kataloga sa preko 70 knjižničkih kataloga!


Copyright © 2019   •   Narodna knjižnica i čitaonica Murter   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: AddEclectic