Narodna knjižnica i čitaonica Murter javna je ustanova koja djeluje na području općine Murter-Kornati kao informacijsko, obrazovno i kulturno središte.

Osnivač Knjižnice je Općinsko vijeće Općine Murter-Kornati.
Pitanja značajna za rad Knjižnice određena su Statutom narodne knjižnice i čitaonice Murter.


Misija, vizija, ciljevi

Poslanje Narodne knjižnice i čitaonice Murter temelji se na stvaranju mogućnosti svim članovima lokalne zajednice da čitaju i uče te budu informirani, da jačaju svoje osobne kulturne, duhovne i demokratske potencijale, da upoznavaju i koriste dobrobiti novih informacijskih tehnologija te da kreativno i kvalitetno provode svoje vrijeme bez obzira na spol, dob, društveni status, naciju, vjeru ili rasu.
Iz takvog poslanja proizlaze osnovni ciljevi djelovanja Knjižnice:

  • – da zadovolji zahtjeve zajednice za tradicionalnom knjižničnom građom i uslugama
  • – da zadovolji zahtjeve zajednice za pristupom novim informacijskim tehnologijama
  • – da zadovolji zahtjeve zajednice za neknjižnom građom (elektroničkom, audiovizualnom)
  • – da zadovolji odgovarajućim uvjetima za projicirani rast građe i novim uslugama te osigura tehnološku podršku
  • – da osigura dostupnost građe svim korisnicima
  • – da sustavno izgrađuje zavičajnu zbirku
  • – da popularizira čitanje, posebice među mlađom populacijom
  • – da osigura uvjete za stalno usavršavanje u cjeloživotnom procesu obrazovanja pojedinaca i skupina
  • – da bude opće(pre)poznato kulturno središte mjesta i otoka.

Posljednji cilj – postajanje opće(pre)poznatim kulturnim središtem mjesta i otoka – ujedno je i vizija narodne knjižnice i čitaonice Murter.

PREGLEDAJ


KATALOG Narodne knjižnice i čitaonice Murter

Narodna knjižnica i čitaonica Murter dio je ZAKI sustava kataloga sa preko 70 knjižničkih kataloga!


Copyright © 2019   •   Narodna knjižnica i čitaonica Murter   •   Sva prava pridržana   •   Web dizajn i izrada: AddEclectic